Site Overlay

Andrej Kerý | Jednatel VyberoveKoupelny.cz

Martina poznám už roky a focus má zameraný stále rovnakým smerom. Nedávno som mal tú možnosť s ním aj spolupracovať na microsites dvoch projektoch (jeden beží na Shoptet, druhý na WP) a potvrdil, že je profesne zdatný a zvládol prácu aj keď mal na ňu málo času.